پنت هاوس لوکس با بهترین قیمت
High floor with great palm and sea view